MCCR: DIENSTEN      
  Belastingadviezen
Wij adviseren op het terrein van alle soorten belastingen, die er in dit land geheven worden.

Dat betekent in de praktijk dat wij aangiften verzorgen voor onze particuliere cliŽnten wat betreft de inkomstenbelasting. Soms adviseren wij op het terrein van de onroerende zaakbelasting. Ook successieaangiften kunnen worden verzorgd.

Voor ondernemers en beroepsbeoefenaren verzorgen wij naast de inkomstenbelasting ook de aangiften omzet- en eventueel loonbelasting.

Voor ondernemingen worden de aangiften vennootschapsbelasting verzorgd.


Ondernemingsadviezen
Beroepsbeoefenaren en ondernemers zijn in Nederland verplicht een administratie te voeren. Veelal wil men dat niet zelf doen.

Wij adviseren in het voeren van de administratie en assisteren daarbij. Ook nemen wij deze taak soms over. Dat betekent dat wij de administratie, in opdracht, voeren en deze afronden in een jaarrekening. In principe gaan wij ervan uit dat de ondernemer zelf zoveel mogelijk zijn administratie wil en kan voeren. Wij ronden die werkzaamheden dan af.


FinanciŽle adviezen
Een groot aantal van onze cliŽnten heeft gedurende het proces van ondernemen behoefte aan adviezen op financieel terrein. Dit kan gaan over financiering van bepaalde activiteiten, maar ook over financiering van objecten, panden ed.


Ook de financiŽle gezondheid van de onderneming komt regelmatig aan de orde. Herstructuring van activiteiten en financiŽle middelen zijn dan een belangrijk onderwerp van gesprek.